Leden

Wij bieden de mogelijkheid aan om zich te abonneren! Bijzonder interessant wanneer u bij ons regelmatig inkopen komt doen. Het abonnement is geldig voor één kalenderjaar: vanaf de datum van inwerkingtreding tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar.

Met het jaarlijks lidgeld van 25€ genieten leden van:

  • 10% korting op al hun aankopen
  • gratis groenten in geval van overvloed
  • voorrang op niet-leden in geval van beperkte beschikbaarheid

Het aantal leden is in 2019 beperkt tot 30.

 

Lid worden?

Nieuwe aanvragen zijn mogelijk vanaf 18 februari 2019 tot en met 30 juni 2019 of totdat het maximumaantal is bereikt.